Zdivo je vystavováno celé řadě vlhkostních vlivů.

Vzlínající voda proniká do zdiva při chybějící nebo již nefunkční vodorovné a svislé hydroizolaci. Rozpustné soli, které putují zdivem společně s pronikající vodou, se ukládají v pórech materiálů. Na povrchu zdiva soli vlivem odpařování vody krystalizují a způsobují známá poškození nátěrů, omítek a zdiva. Hydroskopickou vlhkost zdiva tvoří soli natransponované do zdiva, které přijímají vlhkost i ze vzduchu.

Zavlhlé zdivo má nízký tepelný odpor. Např. u cihly s 10% vlhkostí je tepelný odpor cca o 50% nižší. To přispívá ke kondenzaci vodních par na povrchu, ale i uvnitř zdiva – povrchová a kapilární kondenzace.

Nasákavé zavlhlé omítky jsou v soklových partiích silně ohroľovány působením mrazu. Ani tvrdé cementové omítky nebo keramické obklady zavlhlý sokl nezachrání, naopak svým vysokým odporem vlhkostní stav zhoršují.

  1. úprava podkladu
  2. adhezní můstek a protikorozní ochrana
  3. reprofilační malta
  4. stěrková hmota
  5. ochranný nátěr

Kariéra

Staňte se součástí našeho týmu

Volné pozice