Vážení obchodní přátelé,

jako majitel obchodně – stavební firmy působím v oblasti stavebnictví od roku 1990. Vlivem organizačních změn jsem se osamostatnil a založil v roce 2001 novou stavební společnost s názvem PEFASTAV, s.r.o., kde jsem navázal na činnost v předchozí společnosti. V prvních letech podnikání nové společnosti jsem se zaměřil na upevnění pozice na trhu stavebních firem a zároveň na vytvoření stabilní struktury kvalitních pracovníků a kvalifikovaných odborníků. Podařilo se mi sestavit team lidí, kteří velmi dobře spolupracují na zadaných úkolech. Stavbyvedoucí společnosti samostatně organizují práci na stavbě tak, aby dosáhli nejlepších výsledků a zároveň splnili dohodnuté termíny. K tomu jsou motivováni přesnými pravidly pro rozdělování odměn. Pracovníci společnosti se nebojí využívat nejmodernější technologie výroby, ale i atypická řešení. Společnost pro své zaměstnance pravidelně zabezpečuje školení pro práci se speciálními materiály, školení bezpečnosti práce apod. Samozřejmě, že při zakázkách používají pouze s certifikované materiály I. jakosti.

Kvalitní prací a plněním termínů v poddodávkách pro velké stavební společnosti jsme si vytvořili pozici důvěryhodných partnerů. Jaké druhy činností společnost provádí najdete v sekci činnost. V současnosti je hlavním zdrojem zakázek tato dlouhodobá spolupráce, ale zároveň se s úspěchem účastníme veřejných soutěží. Mohu zde uvést například několik zakázek z veřejné soutěže vyhlášené společností Průmstav, a.s.. Již v roce 2002 jsme splnili všechny podmínky pro držení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 – viz. sekce certifikáty.

Kariéra

Staňte se součástí našeho týmu

Volné pozice