ÚVOD   I   ČINNOST   I   REFERENCE   I   O NÁS   I   KONTAKTY    

Práce   I   Historie   I   Certifikáty   I   Dokumenty   I   Pojištění    

 


 

Vážení obchodní přátelé,

jako majitel obchodně - stavební firmy působím v oblasti stavebnictví od roku 1990. Vlivem organizačních změn jsem se osamostatnil a založil v roce 2001 novou stavební společnost s názvem PEFASTAV, s.r.o., kde jsem navázal na činnost v předchozí společnosti. V prvních letech podnikání nové společnosti jsem se zaměřil na upevnění pozice na trhu stavebních firem a zároveň na vytvoření stabilní struktury kvalitních pracovníků a kvalifikovaných odborníků. Podařilo se mi sestavit team lidí, kteří velmi dobře spolupracují na zadaných úkolech. Stavbyvedoucí společnosti samostatně organizují práci na stavbě tak, aby dosáhli nejlepších výsledků a zároveň splnili dohodnuté termíny. K tomu jsou motivováni přesnými pravidly pro rozdělování odměn. Pracovníci společnosti se nebojí využívat nejmodernější technologie výroby, ale i atypická řešení. Společnost pro své zaměstnance pravidelně zabezpečuje školení pro práci se speciálními materiály, školení bezpečnosti práce apod. Samozřejmě, že při zakázkách používají pouze s certifikované materiály I. jakosti.

Kvalitní prací a plněním termínů v poddodávkách pro velké stavební společnosti jsme si vytvořili pozici důvěryhodných partnerů. Jaké druhy činností společnost provádí najdete v sekci činnost. V současnosti je hlavním zdrojem zakázek tato dlouhodobá spolupráce, ale zároveň se s úspěchem účastníme veřejných soutěží. Mohu zde uvést například několik zakázek z veřejné soutěže vyhlášené společností Průmstav, a.s.. Již v roce 2002 jsme splnili všechny podmínky pro držení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 - viz. sekce certifikáty.

 

Těším se na naši spolupráci!

 

Peter Franek
jednatel společnosti

 

 

 

všechna práva vyhrazena - PEFASTAV, s.r.o. 2007                                                                                                            Created by DVAWARE