ÚVOD   I   ČINNOST   I   REFERENCE   I   O NÁS   I   KONTAKTY    

Základní činnosti   I   Speciální činnosti    

Zateplování   I   Sanace      

 

Zdivo je vystavováno celé řadě vlhkostních vlivů.

Vzlínající voda proniká do zdiva při chybějící nebo již nefunkční vodorovné a svislé hydroizolaci. Rozpustné soli, které putují zdivem společně s pronikající vodou, se ukládají v pórech materiálů. Na povrchu zdiva soli vlivem odpařování vody krystalizují a způsobují známá poškození nátěrů, omítek a zdiva. Hydroskopickou vlhkost zdiva tvoří soli natransponované do zdiva, které přijímají vlhkost i ze vzduchu.

Zavlhlé zdivo má nízký tepelný odpor. Např. u cihly s 10% vlhkostí je tepelný odpor cca o 50% nižší. To přispívá ke kondenzaci vodních par na povrchu, ale i uvnitř zdiva - povrchová a kapilární kondenzace.

Nasákavé zavlhlé omítky jsou v soklových partiích silně ohroľovány působením mrazu. Ani tvrdé cementové omítky nebo keramické obklady zavlhlý sokl nezachrání, naopak svým vysokým odporem vlhkostní stav zhoršují.

 

  1. úprava podkladu
  2. adhezní můstek a protikorozní ochrana
  3. reprofilační malta
  4. stěrková hmota
  5. ochranný nátěr

 

            

 

všechna práva vyhrazena - PEFASTAV, s.r.o. 2007                                                                                                            Created by DVAWARE